Nhà > Tin tức
TIN TỨC

Phương pháp kiểm soát chi phí và chất lượng của từng bộ quần áo

2019.04.12
Chúng tôi có nhà máy vải riêng của chúng tôi, xưởng may riêng của chúng tôi cũng như giặt ủi. Khoảng 80 phần trăm vải chúng tôi đang sử dụng được sản xuất bởi chính bạn và chỉ 20 phần trăm được mua từ các nhà cung cấp khác. Vì vậy, rất dễ dàng c...

Bất động sản Tham gia một cuộc triển lãm tại Osaka

2019.04.12
Vào tháng 2 năm 2019, chúng tôi đã đến Nhật Bản để tham gia một triển lãm tại Osaka. Đây không phải là một chương trình lớn, nhưng chúng tôi đã nhận được rất nhiều thông tin hữu ích về thị trường quần áo gai và tre. Nhật Bản là một đất nước rất ...

Quần áo bền vững được làm từ sợi xanh

2019.04.12
Chúng tôi đã làm việc trên vải và quần áo thông thường trước năm 2002. Và trong những năm tiếp theo, chúng tôi đã tiếp xúc với một số khách hàng trong một lĩnh vực kinh doanh mới. Họ đang tìm kiếm quần áo bền vững làm từ sợi xanh, như cây gai dầu...
  • tên *
  • Thư *
  • Như vậy
  • Quốc gia
  • Thông điệp *
x